χαίρω

Μεταφράσεις

χαίρω

enjoy, gladjouir, se réjouir ('çero)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα) λόγιο
έκφραση όταν γίνονται συστάσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close