χαλάζι

Μεταφράσεις

χαλάζι

hail, hailstonegrêle, grêlonبَرَدkroupyhaglHagelgranizorakeettučagrandine우박hagelhaglgradgranizoградhagelลูกเห็บdolumưa đá冰雹градушка冰雹 (xa'lazi)
ουσιαστικό ουδέτερο
παγωμένο νερό που πέφτει σαν βροχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close