χαλεπός

Μεταφράσεις

χαλεπός

difficile, dur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close