χαλιναγωγώ

Μεταφράσεις

χαλιναγωγώ

bridle, curb (xalinaɣo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δαμάζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close