χαράζει

Μεταφράσεις

χαράζει

(xa'razi)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
ξημερώνει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close