χαράκωμα

Μεταφράσεις

χαράκωμα

foxhole, trench
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close