χαραγματιά

Μεταφράσεις

χαραγματιά

(xaraɣmat'ça)
ουσιαστικό θηλυκό
το σημάδι όταν χαράζω κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close