χαρακιά

Μεταφράσεις

χαρακιά

(xara'ça)
ουσιαστικό θηλυκό
χαραγματιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close