χαρακτήρας

Μεταφράσεις

χαρακτήρας

character, tempercarácter, personajecaractère, personnagecharakter, postaćхарактер, персонажشَخْصِيَّةcharakter, postavakarakter, rolleCharakter, Figurhahmo, luonnekarakter, likcarattere, personaggio特質, 登場人物등장인물, 특성karakter, personageegenskap, rollecaráter, personagempersonlighet, rollตัวละคร, อุปนิสัยkarakterđặc điểm, nhân vật人物, 特征 (xara'ktiras)
ουσιαστικό αρσενικό
1. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς έχω καλό χαρακτήρα κακός χαρακτήρας
2. η προσωπικότητα άντρας χωρίς χαρακτήρα άνθρωπος με χαρακτήρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close