χαρακτηριστικά

Μεταφράσεις

χαρακτηριστικά

(xaraktiristi'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close