χαρακτηριστική ομάδα

Μεταφράσεις

χαρακτηριστική ομάδα

functional group
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close