χαραματιά

Μεταφράσεις

χαραματιά

(xaramat'ça)
ουσιαστικό θηλυκό
χαραγματιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close