χαρμόσυνος

Μεταφράσεις

χαρμόσυνος

(xar'mosinos) αρσενικό

χαρμόσυνη

(xar'mosini) θηλυκό

χαρμόσυνο

(xar'mosino) ουδέτερο
επίθετο
πολύ ευχάριστος χαρμόσυνη είδηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close