χαρτικός

(προωθήθηκε από χαρτικό)
Μεταφράσεις

χαρτικός

(xarti'kos) αρσενικό

χαρτική

(xarti'ci) θηλυκό

χαρτικό

(xarti'ko) ουδέτερο
επίθετο
τετράδια, μπλοκ κ.λπ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close