χαρτοκόπτης

Μεταφράσεις

χαρτοκόπτης

letter opener (xarto'koptis)
ουσιαστικό αρσενικό
ειδικό μαχαίρι για να κόβει κν το χαρτί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close