χαρτονένιος

(προωθήθηκε από χαρτονένια)
Μεταφράσεις

χαρτονένιος

(xarto'neɲos) αρσενικό

χαρτονένια

(xarto'neɲa) θηλυκό

χαρτονένιο

(xarto'neɲo) ουδέτερο
επίθετο
φτιαγμένος από χαρτόνι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close