χαρτόσημο

Μεταφράσεις

χαρτόσημο

(xar'tosimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος γραμματόσημου που βεβαιώνει τη γνησιότητα εγγράφων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close