χασμωδία

Μεταφράσεις

χασμωδία

dissonance, hiatus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close