χασομεράω

(προωθήθηκε από χασομερώ)
Μεταφράσεις

χασομεράω

(xasome'rao)

χασομερώ

(xasome'ro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
τεμπελιάζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close