χαύνος

Μεταφράσεις

χαύνος

flaccid, torpid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close