χείριστος

Μεταφράσεις

χείριστος

worst

χείριστος

الَأسْوَأ

χείριστος

nejhorší

χείριστος

værst

χείριστος

schlechtester

χείριστος

pésimo

χείριστος

pahin

χείριστος

pire

χείριστος

najgori

χείριστος

peggiore

χείριστος

最悪の

χείριστος

가장 나쁜

χείριστος

slechtst

χείριστος

verst

χείριστος

najgorszy

χείριστος

o pior

χείριστος

наихудший

χείριστος

värst

χείριστος

เลวที่สุด

χείριστος

en kötü

χείριστος

xấu nhất

χείριστος

最坏的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close