χειρίζoμαι

Μεταφράσεις

χειρίζoμαι

manipulate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close