χειριστής

Μεταφράσεις

χειριστής

operator

χειριστής

عامل

χειριστής

operátor

χειριστής

operatør

χειριστής

Bediener

χειριστής

operador

χειριστής

keskus

χειριστής

opérateur

χειριστής

operater

χειριστής

operatore

χειριστής

オペレーター

χειριστής

운전자

χειριστής

operator

χειριστής

operatør

χειριστής

operator

χειριστής

operador

χειριστής

оператор

χειριστής

telefonist

χειριστής

พนักงานต่อโทรศัพท์

χειριστής

operatör

χειριστής

người điều khiển

χειριστής

操作员
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close