χειροκίνητος

Μεταφράσεις

χειροκίνητος

(çiro'cinitos) αρσενικό

χειροκίνητη

(çiro'ciniti) θηλυκό

χειροκίνητο

manualmanualmanualeManualManualmanual (çiro'cinito) ουδέτερο
επίθετο
που μπαίνει σε λειτουργία με τη δύναμη των χεριών χειροκίνητη αντλία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close