χειρονομώ

Μεταφράσεις

χειρονομώ

Gestik

χειρονομώ

gesticulate, gesture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close