χειροπέδη

Μεταφράσεις

χειροπέδη

handcuff
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close