χειροτονώ

Μεταφράσεις

χειροτονώ

ordain
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close