χειρουργικός

(προωθήθηκε από χειρουργικό)
Μεταφράσεις

χειρουργικός

(çirurʝi'kos)

χειρουργική

(çirurʝi'ci)

χειρουργικό

surgical (çirurʝi'ko)
επίθετο
σχετικός με χειρουργό ή χειρουργείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close