χειρουργώ

Μεταφράσεις

χειρουργώ

(çirur'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω εγχείρηση σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close