χειρωνακτικός εργάτης

Μεταφράσεις

χειρωνακτικός εργάτης

عَامِلٌ

χειρωνακτικός εργάτης

dělník

χειρωνακτικός εργάτης

arbejder

χειρωνακτικός εργάτης

Arbeiter

χειρωνακτικός εργάτης

laborer, labourer

χειρωνακτικός εργάτης

jornalero

χειρωνακτικός εργάτης

työläinen

χειρωνακτικός εργάτης

travailleur manuel

χειρωνακτικός εργάτης

radnik

χειρωνακτικός εργάτης

operaio

χειρωνακτικός εργάτης

労働者

χειρωνακτικός εργάτης

노동자

χειρωνακτικός εργάτης

arbeider

χειρωνακτικός εργάτης

arbeider

χειρωνακτικός εργάτης

robotnik

χειρωνακτικός εργάτης

trabalhador, trabalhador braçal

χειρωνακτικός εργάτης

рабочий

χειρωνακτικός εργάτης

arbetare

χειρωνακτικός εργάτης

กรรมกร

χειρωνακτικός εργάτης

işçi

χειρωνακτικός εργάτης

người lao động

χειρωνακτικός εργάτης

劳工
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close