χερσότοπος

Μεταφράσεις

χερσότοπος

moor, moorland

χερσότοπος

سَبْخَةُ

χερσότοπος

slatina

χερσότοπος

lynghede

χερσότοπος

Moor

χερσότοπος

páramo

χερσότοπος

nummi

χερσότοπος

lande

χερσότοπος

pustopoljina

χερσότοπος

brughiera

χερσότοπος

荒野

χερσότοπος

황야

χερσότοπος

heidegrond

χερσότοπος

(lyng)hei

χερσότοπος

wrzosowisko

χερσότοπος

charneca

χερσότοπος

пустошь

χερσότοπος

hed

χερσότοπος

ทุ่งโล่ง

χερσότοπος

bozkır

χερσότοπος

đồng hoang

χερσότοπος

沼地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close