χημικά

Μεταφράσεις

χημικά

(çimi'ka)
επίρρημα
με χημικό τρόπο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close