χιαστός

Μεταφράσεις

χιαστός

cruciform
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close