χιλιάρικο

Μεταφράσεις

χιλιάρικο

billet de mille drachmes
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close