χιλιόγραμμο

Μεταφράσεις

χιλιόγραμμο

kilogramme

χιλιόγραμμο

Kilogramm

χιλιόγραμμο

kilogram

χιλιόγραμμο

kilogramo, quilo, quilogramo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close