χιμάω

Μεταφράσεις

χιμάω

(çi'mao)

χιμώ

(çi'mo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
ορμάω πάνω σε κτ ή κπ χιμάω πάνω σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close