χλομός

Μεταφράσεις

χλομός

pale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close