χνουδωτός

(προωθήθηκε από χνουδωτό)
Μεταφράσεις

χνουδωτός

(xnuðo'tos)

χνουδωτή

(xnuðo'ti)

χνουδωτό

(xnuðo'to)
επίθετο
με χνούδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close