χνούδι

Μεταφράσεις

χνούδι

fluff皮棉Lint보풀皮棉LintמוךLintLint ('xnuði)
ουσιαστικό ουδέτερο
απαλές και κοντές τρίχες στο δέρμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close