χοιρινός

Μεταφράσεις

χοιρινός

(çiri'nos)

χοιρινή

(çiri'ni)

χοιρινό

porcine (çiri'no)
επίθετο
από γουρούνι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close