χολ

Μεταφράσεις

χολ

hall (xol)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο χώρος εισόδου σε σπίτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close