χονδρικά

Μεταφράσεις

χονδρικά

(xonðri'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close