χονδροειδής

Μεταφράσεις

χονδροειδής

burdo

χονδροειδής

blatant, coarse, crude
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close