χοντροκέφαλος

Μεταφράσεις

χοντροκέφαλος

thickhead, thickheaded
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close