χορευτικός

(προωθήθηκε από χορευτική)
Μεταφράσεις

χορευτικός

(xorefti'kos) αρσενικό

χορευτική

(xorefti'ci) θηλυκό

χορευτικό

(xorefti'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με το χορό ή το χορευτή χορευτική ομάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close