χούφτα

Μεταφράσεις

χούφτα

handful, handpoignéeקומץhandvollhåndfuldhandfullшепаpunhadopuñado ('xufta)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το εσωτερικό μέρος του χεριού Έβαλε τα χρήματα στη χούφτα του.
2. η χωρητικότητα του εσωτερικού μέρους του χεριού μια χούφτα ρύζι
3. μεταφορικά μικρός αριθμός μια χούφτα άνθρωποι
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close