χούφταλο

Μεταφράσεις

χούφταλο

decrepit
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close