χρέωση

Μεταφράσεις

χρέωση

débit, coûtdebit, chargeرَسْم, مَدِينdebet, poplatekdebet, takstGebühr, Schuldpostencobro, débito, preciomaksu, veloitusdugovanje, trošakcosto, debito借方, 料金요금, 차변debetsaldo, prijsavgift, debetdebet, opłatadébito, tarifaдебет, ценаavgift, debetค่าใช้จ่าย, รายการของเงินที่หักบัญชีfiyat biçmek, hesabından çekilen paragiá tiền, sự ghi nợ扣款, 费用 ('xreosi)
ουσιαστικό θηλυκό
κόστος, χρέος χρέωση λογαριασμού
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close