χρίζω

Μεταφράσεις

χρίζω

sacrer, oindre
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close