χρειάζεται

Μεταφράσεις

χρειάζεται

(xri'azete)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
πρέπει, είναι ανάγκη Γιατί χρειάζεται να μείνω;
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close